How to translate to another language

 
How to translate our eshop to English?
When you come across a page written in a language you don't understand, you can use Chrome to translate the page.
 1. Open Chrome browser.
 2. Go to the Imcon eshop (in Czech language).
 3. On the right of the address bar, click Translate:
 4. Chrome will translate your current webpage.
 

Wie übersetze ich unseren E-Shop ins Deutsche sprache?

Wenn Sie auf eine Seite stoßen, die in einer Sprache geschrieben ist, die Sie nicht verstehen, können Sie Chrome verwenden, um die Seite zu übersetzen.

 1. Öffnen Sie den Chrome-Browser.
 2. Besuchen Sie den in tschechischer Sprache verfassten E-Shop Imcon.
 3. Klicken Sie rechts neben der Adressleiste auf Übersetzen:
 4. Chrome übersetzt Ihre aktuelle Webseite.

 

Jak przetłumaczyć nasz sklep na język polski?

Gdy natrafisz na stronę napisaną w języku, którego nie rozumiesz, możesz użyć przeglądarki Chrome, aby ją przetłumaczyć.

 1. Otwórz przeglądarkę Chrome.
 2. Przejdź do sklepu internetowego Imcon (w języku czeskim).
 3. Po prawej stronie paska adresu kliknij Tłumacz:
 4. Chrome przetłumaczy Twoją bieżącą stronę internetową.